Info

Aankomende
MTCL-evenementen


Jeugdvriendelijke Tennisclub 2009-2010

Geschiedenis

1932: Aanleg van een tennisterrein rechts naast de mess officieren langs de Koning Albertlaan voor infanterieofficieren op kampperiode.
1944: Bombardement van het kamp van Beverlo op 28 Mei.Balans: meer dan 6.000 Duitse militairen gedood,en het infanteriekamp totaal verwoest.Onder de vernielde gebouwen ook de mess officieren. Het tennisterrein bleef gedeeltelijk gespaard.
1951: Een tennisterrein min of meer hersteld.
1960: Aanleg van terreinen 1+2 met stenen van het oude messgebouw,en met gravel aangevoerd door militaire vrachtwagens, omringd met zigzagdraad,en spoorstaven van het smalspoortreintje. (genaamd de Decovill die naar de oefenterreinen reed). De terreinen lagen in oost-west richting.
1965: Eerste vriendentornooi met Tennisclub Lommel,de tennisafdeling van de Balie van Hasselt en militairen en burgers van Leopoldsburg. Dit recreatieve tornooi stond vele jaren op de agenda.
1965: Aanleg van betonnen vloer tegen de gevel van het oude messgebouw. (in werkelijkheid de toiletten van het vroegere messgebouw,die ook dienst deden voor de tennisclub). Deze bepleisterde gevel was onze eerste tennismuur.
1968: Inrichting van douches,kleedkamers,en bar in het huidige magazijngebouw de bar had een (origineel) plafond van beschilderde eierverpakking. De consumpties werden door de leden in goed vertrouwen genoteerd in een register en de rekeningen werden de volgende maand verzonden aan de verbruikers.
1969: Officiele stichting van de club,onder de naam MTCL (Militaire Tennisclub Leopoldsburg).
1970: 21 April: Aanvraag aan de Belgische Lawn tennisbond om officieel lid te worden van de bond. 10 Juni : Voorlopige aansluiting van de club toegestaan onder het nr. 502. De definitieve aansluiting volgde enkele maanden later. De pleinen 1+2 die gericht waren van Oost naar West worden heraangelegd in de richting Noord-Zuid (zodat toeschouwers vanuit de bar,de wedstrijden beter konden volgen).
1971: Aanleg van plein 3 (de ruimte voor de pleinen 3+4 was reeds enkele jaren voordien ontbost). De ganse oppervlakte werd volgestort met de afbraak van twee huizen uit de dorpskom van Heppen. Eerste officiële interclubwedstrijden. Eerste vriendschappelijke ontmoeting tussen MTCL en TC Grote Brogel. Eerste nummer van het clubblad smash verschijnt.
1972: Inrichting van de tankgarage H 32 tot sporthal voor tennis en basket (2 pleinen voor tennis, 1 plein voor basket, een tennismuur in houten platen,en een bar op de eerste verdieping), te bereiken langs een steile metalen trap, met lage ingangsdeur. Bijkomende verlichting werd geleend van drie andere garages. Eerste Gemini – tornooi. Deze naam was afgeleid van het Latijnse woord Geminus hetgeen tweeling betekent. Inderdaad werd het tornooi betwist door dubbelparen, die eerst twee enkelspelen tegen elkaar speelden. Was de uitslag 2-0 in het voordeel van een paar,dan volgde er geen dubbelspel. Was de uitslag echter 1-1 dan volgde er een beslissende dubbel die de winnaar moest aanduiden. De eerste uitgave van het tornooi telde 174 inschrijvingen. Talrijke spelers gingen van tornooi naar tornooi en sliepen onder tenten tussen de bomen. Een tennisterrein gelegen aan de mess officieren van de cavallerie bij de spoorwegovergang werd als uitwijkterrein gebruikt. Dit terrein is sinds vele jaren opgedoekt.
1973: de sporthal H32 (gelegen in het kwartier van 2+4 L) wordt officieel toegekend aan de tennisclub voor het organiseren van wintertrainingen. Alle Woensdagen in de namiddag, de weekends, en voor gebruik door de leden, op de weekdagen vanaf 18.00 Hr. Voor de basketbalclub golden dezelfde regels. Aanleg van twee pleinen in kurkbeton op de plaats van de huidige pleinen 5+6. Dit werd geen succes omdat deze pleinen bij vochtig weer niet bespeelbaar waren wegens gladheid van de bodem. Afwerking van plein 4 en afwerking van de omheining met afgekeurde spoorstaven. Ook rondom de pleinen 1+2 worden deze (onverwoestbare) staven aangebracht.
1974: Eerste gewestelijke schiftingen op overdekte banen van de Belgische B-kampioenschappen in de garagesporthal H32. Deze schiftingen werden driemaal in Leopoldsburg georganiseerd tijdens de wintermaanden. Eerste Kersttornooi voor de jeugd in de sporthal H32 met tennisrevue door 120 kinderen.
1975: Eerste tenniskamp voor de jeugd te Spich. Het overnachten gebeurde in tenten en s nachts kwamen everzwijnen (echte of vermeende) de rust verstoren.De verplaatsing naar en van Spich gebeurde met een bus van het leger,en voor het vervoer ter plaatse was een V.W.-busje van het leger ter beschikking. De maaltijden werden door een eenheid van het garnizoen Spich verzorgd. Dit internaatskamp heeft later nog vele malen plaatsgehad, ook op andere locaties (Grote Brogel, Houthalen, het domein van Molenheide, en Stockem bij Arlon).
1976: De vergunning voor het gebruiken van de sporthal H 32 wordt ingetrokken omdat een pantsereenheid deze garage opeiste. Aan de leden wordt gevraagd dubbel lidgeld te betalen (plus eventuele vrijwillige sponsoring waarvan de terugbetaling gespreid werd over verschillende jaren) om de bouw van het clubhuis te kunnen bekostigen. Aankoop van een militair gebouw van 30m lang en 8m breed, bestemd voor de sloop (prijs:1000 BEF). Afbreken van het gebouw,vervoeren van het materiaal (stenen, dakpannen, balken) en het kuisen van de stenen met een soort kuismachine (en voornamelijk manueel) werd uitgevoerd door vele vrijwilligers tijdens de avonden en weekends. Het 1ste tennisbal had plaats, in avondkledij in de mess Astrid. Een van de sprekers op deze galabals was ooit Hugo Camps, hoofdredacteur van het Belang van Limburg. Aanleg van verhoogd platform (het huidige terras) waarop later het nieuwe clubhuis zal gebouwd worden. Het platform wordt volgestort met zand,en aangewaterd door de brandweer van Leopoldsburg waarop een betonnen deksel wordt gegoten. Begin van de bouw van het nieuwe clubhuis.
1977: bouwen van tennismuur van 20 m lang met betonnen vloer. Gratis gebouwd en geleverd door de firma Van Broeckhoven. Deze muur beschermde ook de privacy binnen de club. Begin van de bouw van de militaire sporthal. Eerste vriendenontmoeting met TIPO-Leuven (Tiense Poort Leuven) deze ontmoeting heeft vele jaren op de agenda gestaan, afwisselend in Leuven en Leopoldsburg. .
1978: Afwerking van het nieuwe clubhuis, voorlopig nog zonder kelder en met gemetst gat bezijden de tapkast voor het opslaan van twee biervaten .Deze vaten werden nog aangestoken met plongeurs en de techniek van het aansteken zat niet bij iedereen in de vingers, met vaak schuimende gevolgen. Het organiseren van een laddercompetitie. Deze competitie kende hoogtes en laagtes. Er werd een soort dennenboom. uitgetekend waardoor men, vertrekkend van de onderste takken, kon opklimmen naar de top, mits de nodige overwinningen. Deze competitie ging uiteindelijk ten onder aan de creatieve uitvluchten van de deelnemers om op de uitnodiging van een uitdager in te gaan (men kreeg geen onderling akkoord over uren of dagen voor een wedstrijd,zodat de wedstrijd uiteindelijk werd afgelast, waarna de ganse competitie kapseisde en werd opgedoekt). Dominique Deruddere werd clubkampioen. Verlichting van de pleinen 1+2 voor een bedrag van destijds 263.000 BEF.
1979: de verlichting op de pleinen 3+4 wordt verwezenlijkt door de militaire overheid en wordt uitgevoerd met natriumlampen die een oranjegeel licht uitstralen. Er wordt een autorally georganiseerd voor de clubleden op het grondgebied Leopoldsburg en Koersel. Tijdens de winter( telkens begin januari) vriendenontmoeting met TC Wimbledon- St Truiden. Deze winterontmoeting is enkele jaren blijven doorgaan. Eerste Fossielentornooi (later omgevormd tot herfsttornooi) voor de senioren op zaterdag 04 oktober. Bouw van kelder voor bier en frisdranken onder het terras aan de westkant.
1980: Eerste ontmoeting met SODICO (sportafdeling van het OCMW van Antwerpen). Deze club beschikte niet over eigen terreinen,zodat de wedstrijden altijd te Leopoldsburg doorgingen. Het ene jaar werden de kosten voor drank en eten gedragen door MTCL, het andere jaar door SODICO. Onder deskundige begeleiding van de Antwerpse vrienden werd herhaalde malen een bezoek gebracht aan de stad Antwerpen. Eerste Challenge de la Cavalerie in Leopoldsburg. De challenge bestond uit sportwedstrijden tussen eenheden van de Cavalerie, waarvan tennis een onderdeel was.
1981: de pleinen 5+6 worden omgevormd tot gravelpleinen. De kosten zijn voor de militaire overheid. Eerste vriendenontmoeting met Silva Sonia Tennisclub Duisburg (bij Brussel). Dit was het pas opgerichte sportcentrum van de Landmacht, met tennispleinen, manège, golfcourse en groot clubhuis met terras, gelegen vlakbij het Zonienwoud (silva sonia). Deze ontmoeting had beurtelings in Leopoldsburg en Duisburg plaats en heeft vele jaren standgehouden. De ontmoeting eindigde steevast met een souper en dansavond geanimeerd door een heuse disc-jockey.
1982: Aanleg van een beregeningsinstallatie op de pleinen 1+2. De eerste pompinstallatie werd ondergebracht in een gecementeerde ruimte onder de grond achter plein 2 en liep (natuurlijk) meermaals onder water. Eerste ontgroeningtornooi begin Juni voor de nieuwe leden. (Ingrid Bergmans was ooit een van de deelnemers).
1983: Aanleg van beregeningsinstallatie op de pleinen 3+4. Eerste"Nacht der dubbels op 08 juli (aanvang 2100 Hr.,laatste opslag 0500 Hr.)
1985: Vergroten van de keuken ,vergroten van de doucheruimtes, bouw van bijkomende kelder. Filip Dewulf speelt zijn eerste interclubwedstrijd in Leopoldsburg.
1989: Nog een Tenniskamp te Spich voor de jeugd maar met bijzonder vervoer. Voor de kinderen met begeleiders: vertrek met de trein naar Landen, opstap met TC Windekind (Vorselaar) te Landen en verder met de trein naar Spich. Terugkeer langs dezelfde weg. Vriendenontmoeting met TC De Mol te Leuven. Deze ontmoeting heeft maar tweemaal op de agenda gestaan.
1990: Tuinfeest op 23 Juni. Eerste recreatieve interclub: ploeg van 2 dames (50+) en 2 heren (60+). Uitslagen telden niet voor individuele rangschikking. Aanleg van speeltuin voor de kinderen ten noorden van de pleinen 1+2
1991: Vierhoekstornooi tussen de clubs Leopoldsburg, Hamont, Overpelt en Lommel. Deze formule heeft slechts enkele jaren standgehouden.
1992: Uitgebreid ontbijtbuffet tijdens het Gemini-tornooi onder impuls van de P.R.-sectie. Aankoop van tuinhuis, geplaatst en afgewerkt door eenheden van de Genie op kampperiode.
1993: Carnavaltornooi: alleen toegelaten voor ploegen bestaande uit familieleden. Verfraaiing,vergroting, en verharding van de ingang met installatie van nieuwe poort.
1994: Viering van 25-jarig bestaan van MTC-Leopoldsburg.
1995: Aanleg van ruimte voor fietsenstalling rechts van de ingang.
1998: Bouw van overdekt magazijn achter secretariaatstuinhuis.
2001: stichting van de Gabbers groep van vrijwilligers die zich als doel stellen de club een nieuw uitzicht te bezorgen. Opkuisen en onderhoud van de installaties, aanleg, opmaak, onderhoud van de pleinen en het moderniseren van de club zijn de voornaamste objectieven. Opkuisen van magazijngebouw en onderhoud van de pleinen tijdens het jaarlijks tornooi zijn de eerste activiteiten.
2002: Aanleg van buizenstelsel naar de riolering voor de afvoer van het regenwater van de pleinen 3+4. Aanleggen van afwateringsgracht achter pleinen 1+2. Begin met de aanleg van midi-tennisterrein. Afbraak van het bestaande gravelkot (binnenzijde tennismuur), Gieten van fundering voor het nieuwe gravelkot aan de omheining bezijden plein 6. De voetpaden rondom de pleinen worden van nieuwe grind voorzien en verbreed. Aanleg van bijkomende besproeiingspunten met tuinslangen tussen de pleinen. De verlichting van de pleinen 3+4 wordt vernieuwd. Het terras wordt voorzien van nieuwe tegels.
2003: Aanleggen van ruimte met nieuwe omheining voor de toeschouwers achter plein 4. Bouw van nieuw gravelkot met dak. Afwerken van midi-tennisplein met omheining. Installatie van de verlichting op de pleinen 5+6. De elektriciteitsinstallaties van de ganse club worden volledig vernieuwd en aangepast. Plaatsen van nieuwe vlaggenmast en de aankoop van nieuw elektronisch bord voor de automatische beregening.