Info

Aankomende
MTCL-evenementen


Jeugdvriendelijke Tennisclub 2009-2010

Bestuur

In de 'Algemene Vergadering' zetelen alle leden van MTCL die 18 jaar of ouder zijn. De algemene vergadering kiest ook de leden van de 'Raad van Bestuur'. De Raad van Bestuur kiest op zijn beurt de leden die deel zullen uitmaken van het 'Dagelijks Bestuur'. De leden van het dagelijks bestuur zijn belast met de dagelijkse leiding van de club.
In onderstaande tabellen vind je de samenstelling van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

OPROEP

Elke sectie zoekt nog vrijwilligers om hen bij te staan in hun werkgroep. Zij die zich geroepen voelen om een sectie te versterken, gelieve u te melden tot de sectieverantwoordelijke van de sectie waar je interesse voor hebt.
NB: je maakt dan deel uit van een werkgroep, niet van het bestuur! Dus geen bestuursvergaderingen, eventueel wel van tijd tot tijd een vergadering met je werkgroep.

Samenstelling Raad van Bestuur

Voorzitter Willy De Block
Ondervoorzitter Carine Tielen
Secretariaat Koenraad Van Gasse
Penningmeester Maarten Vansteelandt
Leden van de Raad van Bestuur Frank De Bock
  Leo Van Den Bosch
  Jean-Jacques Stoops
  Jurgen Servranckx

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur

Voorzitter
Jeugdverantwoordelijke
Frank De Bock
Tel: 011/39.17.15
Email: frankdebock8@hotmail.com
Frank De Bock
Ondervoorzitter
Interclub/TennisVl/Tornooi
Koen Van Gasse
GSM: 0479/29.05.52
Email: koenraad.van.gasse@telenet.be of mtclleo@hotmail.com
Koen Van Gasse
Penningmeester Maarten Vansteelandt
GSM: 0472/54.48.13
Email: vansteelandt_maarten@hotmail.com
Maarten vansteelandt
Evenementensectie Ronny Geebelen
GSM: 0477/09.08.46
Email: ronny.geebelen@telenet.be
ronny geebelen
PR-verantwoordelijke
Website,FB,SMASH
ECO Team
Kris Brams
GSM: 0477/56.65.15
Email: krisbrams@hotmail.com
Kris Brams
IC leiding Alain Walravens
GSM: 0477/51.15.23
Email: alain.walravens1@telenet.be
Alain Walravens
Horecasectie Jurgen Servranckx
GSM: 0473/61.26.32
Email: j.servranckx@hotmail.com
Jurgen Servranckx
Infrastructuursectie Karel Pernet
GSM: 0496/93.39.37
Email: karel.pernet@telenet.be
Karel Pernet
Gabbers/Liaison Mil Leo Van den Bosch
GSM: 0494/17.14.94
Email: leo.vandenbosch1@telenet.be
Leo Van den Bosch
Jeugdsectie/Ombudsvrouw Brigitte Van Rompaey
Email: brigitte-vr@hotmail.com
Brigitte Van Rompaey

Samenstelling Jeugdbestuur

Jeugdverantwoordelijke Frank De Bock  
Ombudsvrouw Brigitte Van Rompaey  
Hoofdtrainer Geert Quinteyn 0477/30.28.70
Jeugdsectie Vanessa Kik  
Jeugdsectie Severine Van Moorsel  

Contactadres

mtclleo@hotmail.com