Info

Aankomende
MTCL-evenementen


Jeugdvriendelijke Tennisclub 2009-2010

Lidgeld

In onderstaande tabel vind je de huidige tarieven per type lidmaatschap. De types zijn ingedeeld per leeftijd. Ook kan je natuurlijk steunend lid worden of kan je lid worden van de p├ętanque club van MTCL.
De familiekaart is een voordelig tarief voor gezinnen waar meerdere leden van hetzelfde gezin lid zijn van MTCL.
Dit tarief is onafhankelijk van het aantal leden van het gezin, voor zover de gezinsleden allen op hetzelfde adres woonachtig zijn en de kinderen nog studeren.
Bij lidmaatschap ben je ook automatisch ingeschreven en verzekerd bij de Tennis Vlaanderen.

Categorie Lidgeld Tarief Snelle Betaler
Tennisertjes tem. 4 jaar 10 Euro Niet van toepassing
Tennisertjes van 5 tot 8 jaar 20 Euro 10 Euro
Van 9 tot 18 jaar 55 Euro 45 Euro
Vanaf 18 jaar 105 Euro 95 Euro
Familiekaart 220 Euro 210 Euro
Lid vanaf 01/07 tot seizoenseinde 50 Euro Niet van toepassing
Lid vanaf 01/08 tot seizoenseinde 35 Euro Niet van toepassing
Lid vanaf 01/10 tot seizoenseinde -9 jaar 10 Euro Niet van toepassing
Lid vanaf 01/10 tot seizoenseinde 20 Euro Niet van toepassing
Lid petanqueclub 15 Euro Niet van toepassing
Erelid 25 Euro Niet van toepassing

Het lidgeld wordt gestort op de rekening MTCL met IBAN-nummer BE23 3631 1719 0891 met de duidelijke vermelding van de namen van de personen die wensen lid te worden. Merk het tarief voor “snelle betalers” (betaling uitgevoerd ten laatste op 15 januari 2019) en het familietarief op. Je bent dan lid tot en met 31 maart 2020.